לאוס

בתיאום מראש מרצה רוני ינובסקי

מסע במורד נהר המקונג אל תרבויות נעלמות וכפרים נידחים בעקבות המשלחת הצרפתית. רוחות של שינוי המנשבות בלאוס, ההתלבטות בין סוציאליזם לקפיטליזם, האחות הגדולה מסין וזו ההודית שבמערב, על כל אלו ועודעל רקע נופים אקזוטיים, יערות העד וכפרי גדות נהר המקונג בארץ שזה עתה נעורה משנתה.

מסע במורד נהר המקונג אל תרבויות נעלמות וכפרים נידחים בעקבות המשלחת הצרפתית. רוחות של שינוי המנשבות בלאוס, ההתלבטות בין סוציאליזם לקפיטליזם, האחות הגדולה מסין וזו ההודית שבמערב, על כל
אלו ועודעל רקע נופים אקזוטיים, יערות העד וכפרי גדות נהר המקונג בארץ שזה עתה נעורה משנתה.

לתיאום הטיול הבא